Par mums

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.

Uzņēmuma vēsture

AS „Ceļu pārvalde” dibināta pagājušā gadsimta vidū un šo gadu laikā uzkrājusi milzīgu pieredzi. Laika gaitā mainījies uzņēmuma statuss, nosaukums, vadības kodols un darbības profils, vienmēr saglabājot galveno funkciju – ceļu remonts un uzturēšana. AS „Ceļu pārvalde” izveidota 1994.gadā, privatizējot Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Ceļu pārvalde”. Tā brīža lielākais akcionārs bija Rīgas dome.

Agrāk konkursu nebija, tāpēc pašvaldības uzņēmumam noteica konkrētus uzdevumus, kuri jāizpilda. Deviņdesmito gadu beigās mainījās pašvaldības pasūtījumu piešķiršanas kārtība, tādēļ AS „Ceļu pārvalde” tāpat, kā citi uzņēmumi, pasūtījumus saņēma izsoļu vai konkursu kārtībā. Uzņēmums vienmēr ir aktīvi piedalījies savam uzņēmējdarbības profilam atbilstošajos konkursos, lai palielinātu darba apjomus, tāpat apgūtas jaunas tehnoloģijas un darbības sfēras.

Būtiskas pozitīvas izmaiņas AS „Ceļu pārvalde” uzņēmējdarbībā aizsākās līdz ar jaunas asfaltbetona ražotnes (AMMAN) darbības uzsākšanu. 2013. gadā pavasarī par lielāko akcionāru kļuva privāts uzņēmums.

Darbības virzieni

Pašlaik galvenie AS „Ceļu pārvalde” darbības virzieni ir:

  • ceļu ar asfaltbetona, akmens, kā arī betona bruģa, grants un citu segumu būve, rekonstrukcija, remonts un ikdienas uzturēšana
  • ielu, ietvju, laukumu un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana un kompleksā uzturēšana ziemas un vasaras apstākļos
  • lietus ūdens novadīšanas sistēmu uzturēšana, remonts un būve
  • asfaltbetona ražošana un realizācija
  • profesionālās tehnikas noma
  • laboratorijas pakalpojumi
  • beramo materiālu (smilts un grants) tirdzniecība, karjera “Kalāči” izstrāde

 

Kvalitātes vadības sistēma

Uzņēmuma vadības sistēmas kvalitāti apliecina saņemtie kvalitātes vadības, vides pārvaldības sistēmas, darba drošības un profesionālās veselības aizsardzības, kā arī  energopārvaldības sistēmas sertifikāti ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

 

Attīstība

AS „Ceļu pārvalde” vadības komanda ir pārliecināta, ka uzkrātā pieredze un drosmīgas ambīcijas kopā ar stratēģisku plānošanu ir uzņēmuma attīstības virzītāji.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.