Akcionāru kontaktu atjaunošana

AS “CEĻU PĀRVALDE” aicina savus akcionārus atjaunot savu kontaktinformāciju, akcionāru sapulces paziņojumu un citas informācijas saņemšanai.

Kontaktinformāciju akcionārs var aktualizēt iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniski nosūtot uz AS “CEĻU PĀRVALDE” e-pasta adresi: cp@celuparvalde.lv;
  • parakstītu papīra formā, nosūtot uz AS “CEĻU PĀRVALDE” pasta adresi: Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005. Šādā gadījumā, parakstam uz iesnieguma jābūt notariāli apliecinātam;
  • parakstītu papīra formā nodot AS “CEĻU PĀRVALDE” personīgi Duntes ielā 15A, Rīgā, LV-1005 (iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālr. 67629431). Šādā gadījumā, akcionāram jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.