A2 Rīga – Sigulda – Veclaicene segas rekonstrukcijas un pastiprināšana

Objekts: Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (abas brauktuves) posma km 15.40-25.50 segas rekonstrukcijas un pastiprināšanas darbi, posmā Pk 192 + 05 līdz Pk 212 + 25.

Pasūtītājs: SIA “Binders”

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.