Brīvības ielas posma no Cēsu ielas līdz Gaisa tiltam seguma periodiskā atjaunošana

Objekts: “Brīvības ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam seguma periodiskā atjaunošana” posmā no Cēsu ielas līdz Gaisa tiltam

Pasūtītājs: AS “A.C.B.”

Līguma summa: 537 548.48 Euro bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.