Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve!

AS Ceļu Pārvalde veic visa veida ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu un izbūvi.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.