Projektēšanas darbi

Veicam jebkuras sarežģītības ceļu un to infrastruktūras uzmērīšanas, projektēšanas, un ar to saistītos pasākumus.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.