Asfaltbetona ražošana

Ražošana

Asfaltbetona ražošana
AS „Ceļu pārvalde” ražo dažādu sastāvu asfaltbetona maisījumus. Gadā AS „Ceļu pārvalde” saražo vairāk kā 120 000 tonnas asfalta. Asfaltbetona maisījumus iespējams pasūtīt pēc vairāk kā 30 receptēm. Saskaņā ar LVC „Ceļu specifikācijām”, asfaltbetona ražotnē tiek ražoti karstie bituminētie maisījumi SMA, AC, ACb, PA, kas atbilst šādiem standartiem:

  • LVS EN 1310811 : 2006+AC:2008 / SMA
  • LVS EN 13108-5 : 2006+AC:2008 /AC, ACb
  • LVS EN 13108-7 : 2006+AC:2008 /PA

Kā izejmateriāli tiek izmantoti minerālmateriāli no magmatiskajiem iežiem (kvarcdiorīts, diabāzs, gneiss), kā arī dolomīts. Ražojam arī karstus minerālus materiālus, smilti, šķembas, kā arī piedāvājam frēzēto asfaltu.

Ražošana notiek torņa tipa asfaltbetona rūpnīcā AMMANN (tips Euro MEA 240 U ar periodiskās darbības maisītāju, izgatavošanas gads – 1997., atbilst EN 536 drošības kritēriju standarta izvirzītajām prasībām). Rūpnīcas ražošanas jauda ir 240 tonnas stundā.

Rūpnīcai ir Ražošanas procesa kontroles sertifikāts (Nr. 1325 – CPD-1615), kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu ar tai sekojošu uzraudzību. Sertifikāts dod tiesības marķēt produktu ar CE zīmi.

Ar 2012. gadu AS “Ceļu pārvalde” asfaltbetona rūpnīca ir uzsākusi aukstā asfaltbetona ražošanu, kas paredzēts bedrīšu un lauzumu pagaidu remontam ziemas/pavasara periodā.

2016. gadā AS “Ceļu pārvalde” savā asfaltbetona rūpnīcā ir uzstādījusi bitumena emulsijas uzglabāšanas cisternu. Līdz ar to rūpnīcas sniegto pakalpojumu klāsts ir papildinājies ar bitumena emulsijas pārdošanu.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.