Valsts vietējais autoceļš V1101 Dobele-Lestene-Tukums posma km 11.267-19.000 seguma atjaunošana

Objekts: “Valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums posma km 11.267-19.000 seguma atjaunošana”

Pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Līguma summa: 732 809.08 Euro bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.