Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža posma km 25.50-39.40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera posma km 0.00-1.65 segas pārbūve (pastiprināšana).

Objekts: Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža posma km 25.50-39.40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera posma km 0.00-1.65 segas pārbūve (pastiprināšana).

Pasūtītājs: VAS “Latvijas valsts ceļi”

Notiek asfaltbetona virskārtas ieklāšana uz a/c A2 Vangažu posmā.

Līguma summa: 3 942 579,71 Euro bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.