Tranzīta maršrutu ielu Jelgavas, Brīvības, Rīgas un Jēkapbils, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novads, rekonstrukcija.

Tranzīta maršrutu ielu Jelgavas, Brīvības, Rīgas un Jēkapbils, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novads, rekonstrukcija.

Īstenošanas laiks: 04.2012 – 10.2013

 

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.