P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma 0.006 – 13.98 km pārbūve

Objekts: Sabiedrības līgums, VAS “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumam LVC2016/276/ERAF “Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma 0.006 – 13.98 km pārbūve”

Pasūtītājs: AS “A.C.B.”

Līguma summa: 8 257 844,89 EUR bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.