Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 90.120 – 99.000 un posma km 101.710 – 107.840 segas atjaunošana

Objekts: Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 90.120 – 99.000 un posma km 101.710 – 107.840 segas atjaunošana

Pasūtītājs: CBF SIA “Binders”

Līguma summa: 1 438 156,63 EUR bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.