Meža ielas posma (2.posms) pārbūve Babītē

Objekts: Meža ielas posma (2.posms) pārbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā

Pasūtītājs: Babītes novada pašvaldība

Līguma summa: 189 996.32 Euro bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.