Krasta ielas seguma atjaunošana

Objekts: Krasta ielas seguma atjaunošana, posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai 3.kārta, PK 6+50 līdz 15+70 (920m)

Pasūtītājs: Rīgas domes Satiksmes departaments

Līguma summa: 1 407 853,45 Euro bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.