Garciems, Carnikavas novads

Objekts: “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā”

Pasūtītājs: Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”

Līguma summa: 655888.27 Euro bez PVN

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.