Citi 2013. gada projekti.

Lāčplēša ielas posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, Valmierā, rekonstrukcija.

Darbu kopuma ietvaros veikta ielas rekonstrukcija, Dzirnavu ezera caurtekas rekonstrukcija, lietus kanalizācijas darbi, elektroapgādes, apgaismojuma un vājstrāvas izbūve

Īstenošanas laiks: 06.2013 – 11.2013

Cēsu ielas posmā no dzelzceļa uzbēruma līdz Kauguru ielai un Cempu ielas posmu no Brenguļu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Smiltenes virzienā un līdz AGA iebrauktuvei Brenguļu virzienā virskārtas virsmas apstrāde.

Īstenošanas laiks: 05.2013 – 06.2013

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.