Nāk Ziemassvētki!

Eglīte pušķota priekšā kad mirdz,
Savādi katram pukstēt sāk sirds.

/J.Tirzmalietis/

Dekorējam biroju un gatavojamies svētkiem.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.