Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve!

A/S Ceļu Pārvalde veic visa veida ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu un izbūvi.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.